O krok przed innymi

MBC instalacje realizuje kompleksowe rozwiązania koncepcyjne, projektowe i wykonawcze w branży instalacji sanitarnych, elektrycznych, odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnego zarządzania budynkami. Specjalizujemy się w proekologicznych instalacjach ciepła i chłodu, tj. wysokosprawnej kogeneracji, trigeneracji oraz fotowoltaiki w połączeniu z systemem automatyki budynkowej BMS. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Spółka wykonuje projekty instalacji w technologii 3D BIM oraz projekty instalacji elektrycznych z wykorzystaniem oprogramowania PC Schematic oraz BricsCad22.

WIĘCEJ O NAS REALIZACJE

O FIRMIE

LIDER W BRANŻY HVAC

Historia firmy to historia nas samych i naszych pracowników. Fundamentem jest nasza długoletnia współpraca i przyjaźń, które z czasem przerodziły się we wspólną wizję stworzenia firmy otwartej, innowacyjnej i odpowiedzialnej. Działamy nieprzerwanie od 2006 roku stale rozwijając się i osiągając kolejne sukcesy.

 Z czasem do zespołu zaprosiliśmy kolejnych pracowników, starając się zaszczepić im wartości oraz styl pracy naszej firmy, bazujące na procesualnym zarządzaniu i doktrynie jakości, zaczerpniętych m.in. od takich autorytetów jak S. Covey, P. M. Senge, H. A. Simon, W. E. Deming. Dzięki temu, dziś w firmie zatrudnionych jest około 60 wykwalifikowanych pracowników. Dostrzegamy ich potencjał, wspieramy ich naszym doświadczeniem, motywujemy i pobudzamy ich ambicje. Wieloletnia obecność na rynku oraz zaplecze pozwalają nam realizować kompleksowe przedsięwzięcia. Doradzamy w wyborze najlepszych opcji, projektujemy i wykonujemy indywidualne rozwiązania, ciągle doskonaląc własne KNOW-HOW.

Od 2006 roku lat projektujemy i realizujemy kompleksowe instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, gazu, wodno-kanalizacyjne oraz automatyki. Odpowiadając na oczekiwania rynku i trendy w energooszczędnym budownictwie oferta firmy została poszerzona o nowoczesne rozwiązania trigeneracji, kogeneracji, i fotowoltaiki oraz intensyfikujemy prace nad systemami inteligentnego sterowania budynkami BMS.

Blisko ośmioletnie aktywne analizy danych eksploatacyjnych zapoczątkowały pracę komórki badawczo – rozwojowej powołanej w roku 2018 dla celów optymalizacji procesów projektowych i wykonawczych. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania wpisują się wprost w oczekiwania inwestorów branży nieruchomości komercyjnych, hotelowej i służby zdrowia.

Zachowując dualne podejście – uwzględniające zarówno komfort użytkowników jak i czynniki ekonomiczne – tworzymy optymalne i komfortowe warunki funkcjonowania w danej przestrzeni. Na pierwszym miejscu stawiamy dobre samopoczucie i zdrowie osób korzystających z powierzchni biurowych czy mieszkalnych.

Kluczowy jest dla nas właściwy dobór systemów klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania (HVAC) jak również ich automatycznej regulacji i sterowania. W tym jesteśmy wyjątkowi, o czym świadczą zdobywane przez nas nagrody oraz wciąż poszerzające się portfolio realizowanych inwestycji. Nadrzędnym celem świadczonych usług jest optymalizacja procesu inwestycyjnego, czego konsekwencją są nie tylko realne oszczędności, ale również ochrona środowiska.  Skupiamy się na uzyskaniu  maksymalnego komfortu użytkowania przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów eksploatacyjnych. Zastosowanie w obiekcie ekologicznego źródła energii jest bowiem pierwszym krokiem w stronę budownictwa energooszczędnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Inwestora oraz oczekiwaniom rynku MBC Instalacje proponuje systemowe rozwiązania procesu inwestycyjnego w zakresie efektywnego wykorzystania energii, inteligentnego zarządzania budynkiem jak również kompleksowej realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Jako wieloletni branżowi pasjonaci i praktycy przepracowaliśmy szereg rozwiązań dla budownictwa komercyjnego.

Dzięki wnioskom z każdej realizacji  oraz holistycznemu podejściu do inwestycji wskazujemy zagrożenia już na etapie projektowym i eliminujemy związane z nimi ryzyko.  Zaplecze posiadanego know-how oraz wsparcie zespołu  badawczo – rozwojowego gwarantuje dobór optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie skojarzonych źródeł ciepła i chłodu, automatyki czy OZE.

REALIZACJE

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI