O krok przed innymi

Projektujemy i wykonujemy instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, gazu, wodociągowe, kanalizacyjne
oraz automatyki i BMS.
Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania i technologie.

WIĘCEJ O NAS REALIZACJE

O FIRMIE

LIDER W BRANŻY HVAC

Od 14 lat projektujemy i realizujemy kompleksowe instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, gazu, wodno-kanalizacyjne oraz automatyki. Odpowiadając na oczekiwania rynku i trendy w energooszczędnym budownictwie oferta firmy została poszerzona o nowoczesne rozwiązania trigeneracji, kogeneracji, i fotowoltaiki oraz intensyfikujemy prace nad systemami inteligentnego sterowania budynkami BMS.

Blisko ośmioletnie aktywne analizy danych eksploatacyjnych zapoczątkowały pracę komórki badawczo – rozwojowej powołanej  2 lata temu dla celów optymalizacji procesów projektowych i wykonawczych. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania wpisują się wprost w oczekiwania inwestorów branży nieruchomości komercyjnych, hotelowej i służby zdrowia.

Zachowując dualne podejście – uwzględniające zarówno komfort użytkowników jak i czynniki ekonomiczne – tworzymy optymalne i komfortowe warunki funkcjonowania w danej przestrzeni. Na pierwszym miejscu stawiamy dobre samopoczucie i zdrowie osób korzystających z powierzchni biurowych czy mieszkalnych.
Kluczowy jest dla nas właściwy dobór systemów klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania (HVAC) jak również ich automatycznej regulacji i sterowania. W tym jesteśmy wyjątkowi, o czym świadczą zdobywane przez nas nagrody oraz wciąż poszerzające się portfolio realizowanych inwestycji.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

 • Instalacje wentylacyjne
 • Instalacje klimatyzacyjne
 • Instalacje chłodnicze, grzewcze i wodno-kanalizacyjne
 • Układy automatyki i sterowania systemów HVAC
 • Nadrzędne układy sterowania i automatyki budynków BMS
 • Wiele innych…

 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

TROCHĘ HISTORII

Historia firmy to historia nas samych i naszych pracowników. Fundamentem jest nasza długoletnia współpraca i przyjaźń, które z czasem przerodziły się we wspólną wizję stworzenia firmy otwartej, innowacyjnej i odpowiedzialnej. W 2006 roku powstała MBC Automatyka i Wentylacja sp. z o.o.

Z czasem do zespołu zaprosiliśmy kolejnych pracowników, starając się zaszczepić im wartości oraz styl pracy naszej firmy, bazujące na procesualnym zarządzaniu i doktrynie jakości, zaczerpniętych m.in. od takich autorytetów jak S. Covey, P. M. Senge, H. A. Simon, W. E. Deming. Dzięki temu, dziś w firmie zatrudnionych jest około 50 wykwalifikowanych pracowników. Dostrzegamy ich potencjał, wspieramy ich naszym doświadczeniem, motywujemy i pobudzamy ich ambicje. Wieloletnia obecność na rynku oraz zaplecze pozwalają nam realizować kompleksowe przedsięwzięcia. Doradzamy w wyborze najlepszych opcji, projektujemy i wykonujemy indywidualne rozwiązania, ciągle doskonaląc własne KNOW-HOW, dbamy o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji.

DZIAŁ OFERT I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

 zadania działu:
 • przygotowanie wycen i ofert
 • szacowanie i analiza kosztów inwestycyjnych
 • opracowanie kosztorysów ofertowych
 • obsługa inwestycji w zakresie dostawy urządzeń i materiałów

DZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI

 zadania działu:
 • prowadzenie prac instalacyjnych na budowach, w tym:

– instalacje wentylacji i klimatyzacji

– instalacje ogrzewania, kotłowni, wymiennika ciepła i chłodu

– instalacje wodno – kanalizacyjne

– sieci i przyłącza

– źródła ciepła i chłodu (kotłownie, wymiennikownie i pompy ciepła)

– źródła skojarzone w tym kogeneracjia i trigeneracja

 • prowadzenie gospodarki narzędziowej i floty
 • analiza finansowa i jakościowa realizowanych budów

DZIAŁ AUTOMATYKI I BMS

ZADANIA DZIAŁU:
 • koncepcje, projekty systemów BMS
 • tworzenie algorytmów sterowania
 • uruchomienia systemów BMS
 • koncepcje, projekty automatyki HVAC
 • prefabrykacja rozdzielnic zas/ster
 • programowanie sterowników swobodnie programowalnych


REALIZACJE

Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI